Zamknij

Ranking jednostek samorządu terytorialnego. Jak wypada nasza gmina?

13:57, 02.08.2019 | J.R
REKLAMA
Skomentuj
www.pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zamożności polskich gmin w 2018 roku. W zestawieniu brano pod uwagę dochody własne (min. wpływy z podatków i opłat, udziały w PIT i CIT) oraz subwencję ogólną, dotacje celowe i środki unijne. Dochody te podzielano przez liczbę mieszkańców. Średnia dla całego kraju wynosi 4,8 tyś. zł. Jak na tym tle wypada nasza gmina? Całkiem przyzwoicie. Zajmujemy 905 (w ub. roku 882) miejsce na 2478 gmin z dochodem na jednego mieszkańca na poziomie 4 838 zł. Sąsiedzi na ogół wypadają lepiej za wyjątkiem Gminy Lipno co ilustruje poniższa grafika.

Pozycje w rankingu wyglądają następująco:

Gmina Czernikowo – 331 miejsce,

Gmina Zbójno – 495 miejsce,

Gmina Chrostkowo – 555 miejsce,

Gmina Kikół – 905 miejsce,

Gmina Lipno - 1648 miejsce.

Inne podejście do problemu ma czasopismo „Wspólnota”, która również opublikowała swój ranking. W tym przypadku zestawienie wygląda inaczej gdyż:

„W dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność).

(…) Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.”

Przeczytać można w artykule poprzedzającym zestawienie.

Przy takim podejściu w zestawieniach wypadamy gorzej.

Gmina Czernikowo – 329 miejsce,

Gmina Chrostkowo – 506 miejsce,

Gmina Zbójno – 625 miejsce,

Gmina Lipno - 931 miejsce,

Gmina Kikół – 1229 miejsce.

Według wyliczeń "Wspólnoty" dochód na mieszkańca naszej gminy wynosi 2748 zł. Dodać trzeba, że zestawienie rozróżnia w rankingu miasta powiatowe, miasta pozostałe i gminy wiejskie, których sklasyfikowano 1548. Poniższy wykres ilustruje dochody sąsiadujących z naszą gminą:

Powyższa grafika przedstawia naszą gminę na tle sąsiednich. Widać, że wypadają one lepiej. Na poniższej prezentuję z kolei lokaty w rankingu "Wspólnoty" w  minionych latach.

O poprawę pozycji w dłuższej perspektywie będzie trudno.  Rok 2019 wypadnie pewnie przyzwoicie, gdyż dzięki sporym kredytom i pożyczkom (2 853 875 zł) powstało lub powstaje kilka ważnych inwestycji. Jednak już w przypadku bieżącego roku Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii sygnalizowała pewne zagrożenia. W opinii czytamy między innymi:

Za okres objęty oceną Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną (...). Uzyskana nadwyżka operacyjna ma istotne znaczenie dla określenia indywidualnego wskaźnika spłaty długu, określanego jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat poprzedzających rok, na który uchwalany jest budżet, relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Skład Orzekający zwraca uwagę, że zrealizowana na koniec 2018 roku nadwyżka operacyjna wynosi 432 609,32 zł i jest niższa od planowanej w 3 kwartale 2018 roku w kwocie 854 380,66 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 62 705,27 zł, przy planowanych w wysokości 101 000,00 zł. Planowany wskaźnik jednoroczny w wysokości 2,71 % uzyskano na poziomie 1,46 %. Skład podkreśla, że wykonana nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku mają istotne znaczenie dla realizacji budżetu w 2019 roku, a także mają bezpośrednie przełożenie na możliwość spłaty rat zobowiązań w kolejnych dwóch latach budżetowych. Stąd też ważne jest realne planowanie ich wysokości. Skład Orzekający podkreśla, że w latach 2019 - 2020 wskaźnik planowanej spłaty raty jest na granicy wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy. Różnica między wskaźnikami wynosi: w 2019 roku 0,58 % i w 2020 roku 0,75 % i ulega zmniejszeniu w odniesieniu do wskaźnika spłaty zadłużenia obliczonego w oparciu o wykonanie budżetu poprzedzającego pierwszy rok prognozy tj. 2018 rok (…) do 0,16 % W 2019 roku i do 0,33 % w 2020 roku. Wobec powyższego warunkiem zachowania wymogu art. 243 ustawy w 2019 roku i latach następnych jest wykonanie dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku co najmniej w wielkościach zaplanowanych i utrzymania dyscypliny wykonania wydatków bieżących na założonym poziomie. Wykonanie planowanej nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku poniżej wielkości planowanych przy jednoczesnym wykonaniu wydatków bieżących w wielkości planowanej może spowodować przekroczenie wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia i skutkować brakiem możliwości uchwalenia budżetu w kolejnych latach. W tym zakresie Skład Orzekający zawiera zastrzeżenie. Powyższe w sposób znaczący ogranicza możliwości zaciągania nowych zobowiązań finansowych.


Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi już 7 179 589 zł sądzić należy, że na duży awans w rankingach  w dłuższej perspektywie liczyć nie możemy.

Artykuł opisujący tegoroczny ranking  jak i sam ranking znaleźć można tutaj .

Jak oceniasz pozycję naszej gminy w tegorocznych rankingach?Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© wkikole.pl | Prawa zastrzeżone