Zamknij

Podatki w naszej gminie znowu wyższe niż u sąsiadów.

13:45, 07.12.2021 | .
Skomentuj
REKLAMA

Koniec roku to w samorządach zwykle czas podejmowania decyzji podatkowych. W tym roku czekają nas oczywiście podwyżki. Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku zapłacimy więcej niż mieszkańcy sąsiednich gmin 

Rada Gminy Kikół uchwałą NR XXXI/180/2021 z dnia 10 listopada 2021 zdecydowała (oczywiście jednogłośnie) o stawkach podatków jakie będą obowiązywać w 2022 roku. W §1 tej uchwały czytamy:

Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kikół w następującej wysokości:

1. Od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych – od 1m² powierzchni użytkowej 0,78 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² powierzchni użytkowej 24,86 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² powierzchni użytkowej 12,04 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej 5,25 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni użytkowej 7,75 zł, (z wyjątkiem budynków letniskowych - od 1m2 powierzchni użytkowej 8,68 zł)

2. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni 1,03 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni 5,17 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni 0,54 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 listopada 2021 r. Poz. 5675 zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni 3,40 zł.

Porównanie tych stawek z podatkami uchwalonymi przez rady sąsiednich gmin prowadzi do wniosku, że ponownie zapłacimy najwięcej. Na poniższych wykresach przedstawiono zestawiania niektórych podatków:

Z podatkiem rolnym jest podobnie. Rada Gminy Kikół obniżyła stawkę maksymalną uchwałą nr XXXI/179/2021 z 61,48 zł na 60,00 zł.

W sąsiednich gminach radni poszli dalej, z wyjątkiem gminy Czernikowo gdzie, bądź pozostanie stawka maksymalna, bądź nie podjęto jeszcze w tej sprawie decyzji.

To jeszcze nie koniec nieprzyjemnych informacji. Musimy również liczyć się z wyższymi opłatami za wodę i ścieki. W przypadku wody nastawić się musimy na opłaty na poziomie 3,38zł (brutto) za m3 - wzrost o 15%. Ścieki mogłyby zdrożeć nawet o 75% jednak radni zdecydowali się na podjęcie uchwały umożliwiającej dopłatę do nich na poziomie 1,80zł. W efekcie zapłacimy 4,65zł za m3 czyli o 25% więcej. 

Żeby nie było tak ponuro, to warto wspomnieć o podwyżkach, które mogą mieć przyjemniejszy wydźwięk. Może nie dla wszystkich ale jednak. Otóż zmiany w przepisach wymusiły również podwyżkę dla Wójta. Decyzją rady aktualna pensja to 9400zł wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny w wysokości 3000zł, dodatek specjalny - 3720zł oraz dodatek stażowy - 1880zł. Co daje w sumie kwotę 18000zł.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%