Zamknij

REKLAMA
13:47, 13.08.2019
Na 14 sierpnia zaplanowano IX sesję Rady Gminy. Radni spotkają się o godzinie 10.00. Na posiedzeniu wysłuchają sprawozdania wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, podejmą uchwałę zmieniającą budżet gminy oraz przyznają 6 tytułów zasłużonych dla Gminy Kikół.
13:57, 02.08.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zamożności polskich gmin w 2018 roku. W zestawieniu brano pod uwagę dochody własne (min. wpływy z podatków i opłat, udziały w PIT i CIT) oraz subwencję ogólną, dotacje celowe i środki unijne. Dochody te podzielano przez liczbę mieszkańców. Średnia dla całego kraju wynosi 4,8 tyś. zł. Jak na tym tle wypada nasza gmina?
1
16:07, 05.07.2019
Jednym z efektów ostatniej VIII sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 czerwca jest wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Kikół.
21:35, 27.05.2019
Znane są już rozstrzygnięcia w naszej gminie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W głosowaniu wzięło udział 1694 wyborców, którzy oddali 1670 ważnych głosów. Najwięcej w skali całej gminy zdobył KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 53,41%. Na drugiej pozycji uplasował się KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI - 34,01%.
16:00, 12.04.2019
Znane już są wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. Wybory te niestety jak zwykle nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem co znalazło swoje odzwierciedlenie w frekwencji. Obecni na zebraniach mieszkańcy podjęli następujące decyzje personalne:
21:48, 14.03.2019
Już w najbliższy piątek 15 marca na sali widowiskowej Szkoły Podstawowej w Kikole (dawny GOK) odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.
21:19, 09.03.2019
W najbliższy piątek - 15 marca 2019 r. o godz. 13.15 w Świetlicy Wiejskiej w Kikole odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Kikół. Tym razem będziemy mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z jej działalności w 2018 roku oraz ze sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sumienie.
20:59, 06.03.2019
Od kilku tygodni trwają w naszej gminie wybory rad sołeckich oraz sołtysów. Mieszkańcy sołectw: Kikół Wieś, Trutowo, Sumin, Jarczechowo, Moszczonne, Ciełuchowo mają je już za sobą. 8 marca wybory odbędą się w Woli. Zaplanowano je w budynku KOSP na godzinę 14.00.
21:04, 17.02.2019
12 lutego odbyła się sesja Rady Gminy. Data jej zwołania nie była przypadkowa. Dokładnie 100 lat wcześniej, 12 lutego 1919 roku, odbyło się Zebranie Gminne, które dokonało wyboru Wójta, jego zastępcy, a także 12 radnych oraz 6 ich zastępców.
20:50, 01.01.2019
Nowy rok przyniesie mieszkańcom naszej gminy zmiany w wysokość opłat jakie ponosić będą za odbiór śmieci. Zgodnie z podjętą na II sesji uchwałą z 12 grudnia w nowym roku za odbiór odpadów zapłacimy 15 zł miesięcznie od mieszkańca.
20:51, 27.12.2018
Za nami trzecia sesja Rady Gminy. Odbyła się 28 grudnia 2018 r. W jej porządku znalazły się ważne dla mieszkańców uchwały. Najważniejszą była ta dotycząca budżetu naszej gminy na 2019 rok. Poznaliśmy również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2032. Okazało się także, że nasza skromna Staż Gminna zostanie zlikwidowana.
20:21, 08.12.2018
W najbliższą środę 12 grudnia o godzinie 13.15 po raz drugi zbierze się Rada Gminy. W porządku przewidziano 11 uchwał. Mieszkańców szczególnie powinny zainteresować uchwała dotycząca wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół oraz uchwała w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół. Jak się łatwo domyśleć ich kształt będzie rzutował na koszty odbioru śmieci, ścieków jak również koszty wody wykorzystywanej w gospodarstwach domowych.
17:17, 05.12.2018
Za nami pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Kikole. I sesja tego gremium odbyła się 22 listopada w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kikole. Rada w nowym składzie jak to zwykle bywa w takich przypadkach skupiła się na wybraniu przewoniczącego i wiceprzewodniczących oraz członków komisji.
21:08, 23.11.2018
Za nami I sesja Rady Powiatu. Jak to zwykle bywa poświęcona była obsadzaniu stanowisk. W 19 sobowej radzie znalazło się trzech reprezentantów z naszej gminy - Krzysztof Baranowski, Jacek Zająkała oraz Małgorzata Rzepczyńska. Wyborcy zdecydowali o tym, że większość ponownie stanowić będą radni PSL. W tej kadencji dysponować będą 10 mandatami. Uzyskali je: - Krzysztof Baranowski - dotychczasowy starosta, - Anna Smużewska - dotychczasowa wice, - Ryszard Dobieszewski - były burmistrz Dobrzynia nad Wisłą, - Mariola Rybka, - Andrzej Nowak, - Tadeusz Gradkiewicz, - Zbigniew Agaciński, - Maria Kulig, - Mariusz Linkowski, - Małgorzata Rzepczyńska, PSL zebrało 11 859 głosów.
10:15, 21.11.2018
3 listopada zebrała się po raz XLVIII Rada Gminy w Kikole. Było to jej ostatnie spotkanie w takim składzie jako, że kończy się jej kadencja. Radni zebrali się w celu podjęcia kilku ważnych uchwał. Były to uchwały dotyczące również naszych lokalnych podatków - uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatków dotyczących rolników - obniżenie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
© wkikole.pl | Prawa zastrzeżone